תנ"ך - שבעת ימים יכפרו את־המזבח וטהרו אתו ומלאו ידו ידיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...