תנ"ך - יחזקאל פרק מג פסוק כו - שבעת ימים יכפרו את־המזבח וטהרו אתו ומלאו ידו ידיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...