תנך - ספר יחזקאל פרק מד פסוק לא

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: