תנ"ך - יחזקאל פרק מה פסוק י - מאזני־צדק ואיפת־צדק ובת־צדק יהי לכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...