תנ"ך - יחזקאל פרק מה פסוק יח - כה־אמר אדני ה' בראשון באחד לחדש תקח פר־בן־בקר תמים וחטאת את־המקדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...