תנ"ך - יחזקאל פרק מה פסוק כד - ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשה ושמן הין לאיפה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...