תנ"ך - קדש מן־הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש יהיה הקרבים לשרת את־ה' והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...