תנ"ך - וחמשה ועשרים אלף ארך ועשרת אלפים רחב יהיה והיה ללוים משרתי הבית להם לאחזה עשרים לשכת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...