תנ"ך - ועשו יעשו את־הכבש ואת־המנחה ואת־השמן בבקר בבקר עולת תמיד: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...