תנ"ך - ומנחה איפה לאיל ולכבשים מנחה מתת ידו ושמן הין לאיפה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...