תנ"ך - ספר יחזקאל פרק מז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים