תנ"ך - יחזקאל פרק מז פסוק יא - בצאתו בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...