תנ"ך - בצאת־האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעברני במים מי אפסים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...