תנ"ך - ועל׀ גבול מנשה מפאת קדמה עד־פאת־ימה אפרים אחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...