תנ"ך - התרומה אשר תרימו לה' ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...