תנ"ך - ספר יחזקאל פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים