תנ"ך - יחזקאל פרק ה פסוק יג - וכלה אפי והנחותי חמתי בם והנחמתי וידעו כי־אני ה' דברתי בקנאתי בכלותי חמתי בם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...