תנ"ך - יחזקאל פרק ה פסוק ג - ולקחת משם מעט במספר וצרת אותם בכנפיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...