תנ"ך - יחזקאל פרק ה פסוק ה - כה אמר אדני ה' זאת ירושלם בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה ארצות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...