תנ"ך - ואמרת הרי ישראל שמעו דבר־אדני ה' כה־אמר אדני ה' להרים ולגבעות לאפיקים ולגיאות ולגיאיות הנני אני מביא עליכם חרב ואבדתי במותיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...