תנ"ך - יחזקאל פרק ו פסוק ח - והותרתי בהיות לכם פליטי חרב בגוים בהזרותיכם בארצות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...