תנ"ך - ספר יחזקאל פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים