תנ"ך - תקעו בתקוע והכין הכל ואין הלך למלחמה כי חרוני אל־כל־המונה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...