תנ"ך - ופלטו פליטיהם והיו אל־ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...