תנ"ך - יחזקאל פרק ז פסוק ב - ואתה בן־אדם כה־אמר אדני ה' לאדמת ישראל קץ בא הקץ על־ארבעת ארבע כנפות הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...