תנ"ך - ונתתיו ביד־הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללוה וחללוהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...