תנ"ך - יחזקאל פרק ז פסוק כג - עשה הרתוק כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...