תנ"ך - ספר יחזקאל פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים