תנ"ך - יחזקאל פרק ט פסוק יא - והנה האיש׀ לבש הבדים אשר הקסת במתניו משיב דבר לאמר עשיתי כאשר ככל אשר צויתני: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...