תנ"ך - ויהי כהכותם ונאשאר אני ואפלה על־פני ואזעק ואמר אהה אדני ה' המשחית אתה את כל־שארית ישראל בשפכך את־חמתך על־ירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...