תנ"ך - ספר הושע

Book of Hosea

מספר הסדרים: 4

מספר הפרשיות: 17

מספר הפרקים: 14

מספר הפסוקים: 197

מספר המילים: 2381

מספר האותיות: 9389