תנ"ך - ספר הושע פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים