תנ"ך - הושע פרק א פסוק ח - ותגמל את־לא רחמה ותהר ותלד בן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...