תנ"ך - ספר הושע פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים