תנ"ך - הושע פרק י פסוק טו - ככה עשה לכם בית־אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...