תנ"ך - חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...