תנ"ך - ספר הושע פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים