תנ"ך - לא ישוב אל־ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...