תנ"ך - וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...