תנ"ך - ספר הושע פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים