תנ"ך - ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...