תנ"ך - ספר הושע פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים