תנ"ך - הושע פרק יג פסוק ח - אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...