תנ"ך - ספר הושע פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים