תנ"ך - הושע פרק יד פסוק י - מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי־ישרים דרכי ה' וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...