תנ"ך - ספר הושע פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים