תנ"ך - לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על־לבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...