תנ"ך - הושע פרק ב פסוק ג - אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...