תנ"ך - הושע פרק ב פסוק ו - ואת־בניה לא ארחם כי־בני זנונים המה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...