תנ"ך - ספר הושע פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים