תנ"ך - ויאמר ה' אלי עוד לך אהב־אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת ה' את־בני ישראל והם פנים אל־אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...